Björn
Björns CV
Björn på Wikipedia
Några ställen som Björn är engagerad i just nu:

Tidskriften Sans   webbsida
Risk and Crisis Research Center, Mittuniversitetet   webbsida
Riksbankens Jubileumsfonds årsbok   webbsida
Journalistfonden för vidareutbildning   webbsida
Senioruniversitetet i Stockholm   webbsida
Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet   webbsida
Bild och Ord Akademin   webbsida
Essingeöarnas hembygdsförening   webbsida
Lars Salviusföreningen   webbsida
Seniorbloggen   webbsida
Forskartorgets vetenskapliga råd   webbsida
Hjärt-Lungfonden   webbsida


Några ställen som Björn varit engagerad i tidigare:

Forskning & Framsteg   webbsida
Pressens Opinionsnämnd   webbsida
Sveriges Tidskrifter   webbsida
Augustpriset   webbsida
Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik   webbsida
Stiftelsen för Internationella Institutet för industriell miljöekonomi vid
Lunds Universitet   webbsida
Vetenskap & Allmänhet   webbsida
Sektionen för media och ekonomisk psykologi (P-sektionen), Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm   webbsida
Textreklamkommittén
Sveriges DX-Förbund webbsida
Deutschlandfunk webbsida
Deutsche Welle webbsida
Områdesgruppen Människan och kommunikationsteknologin, Riksbankens Jubileumsfond webbsida
Richard & Rhoda Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley webbsida
Science Generation, Kungl. Ingenjörsvetenskapskademien webbsida
Redaktionsrådet för skriftserien Källa, Vetenskapsrådet
Föreningen för framtidsstudier webbsida
Föreningen för populärvetenskap
Tidskriftsakademin
1977 års statliga informationsteknologiutredning
1972 års statliga pressutredning
1967 års statliga utredning om rörtransport av olja och gas